Trung tâm du học Nhật Bản - Sei Jin Vinacorp


KẾT QUẢ COE

CHÚC MỪNG 13 BẠN KTV  VỪA CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 13 BẠN KTV VỪA CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 18/09/2018 - 9:33 AM
CHÚC MỪNG 13 BẠN KTV VỪA CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

17

CHÚC MỪNG 6 BẠN KTV  VỪA CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 6 BẠN KTV VỪA CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 25/08/2018 - 3:43 PM
CHÚC MỪNG 6 BẠN KTV VỪA CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

82

CHÚC MỪNG 2 BẠN KTV TỐ QUYÊN VÀ NGỌC THẢO ĐÃ ĐẬU COE

CHÚC MỪNG 2 BẠN KTV TỐ QUYÊN VÀ NGỌC THẢO ĐÃ ĐẬU COE

Ngày Đăng : 24/07/2018 - 8:53 AM
CHÚC MỪNG 2 BẠN KTV TỐ QUYÊN VÀ NGỌC THẢO ĐÃ ĐẬU COE

96

CHÚC MỪNG 4 KTV TẤN DUY, THUẬN ĐỒNG, KHẮC HÙNG, VĂN HỔ ĐÃ ĐẬU COE

CHÚC MỪNG 4 KTV TẤN DUY, THUẬN ĐỒNG, KHẮC HÙNG, VĂN HỔ ĐÃ ĐẬU COE

Ngày Đăng : 11/07/2018 - 3:30 PM
CHÚC MỪNG 4 KTV TẤN DUY, THUẬN ĐỒNG, KHẮC HÙNG, VĂN HỔ ĐÃ ĐẬU COE VÀ CÓ KẾT QUẢ VỀ VIỆT NAM

100

CHÚC MỪNG 3 KTV PHI KHẢI, THANH NHÀN VÀ HUỲNH VĂN SƠN ĐÃ ĐẬU COE

CHÚC MỪNG 3 KTV PHI KHẢI, THANH NHÀN VÀ HUỲNH VĂN SƠN ĐÃ ĐẬU COE

Ngày Đăng : 04/07/2018 - 2:12 PM
CHÚC MỪNG 3 KTV PHI KHẢI, THANH NHÀN VÀ HUỲNH VĂN SƠN ĐÃ ĐẬU COE

113

CHÚC MỪNG 4 KTV GIA MINH, VĂN HIỀN, HOÀNG HUY, TRUNG SƠN ĐÃ ĐẬU COE

CHÚC MỪNG 4 KTV GIA MINH, VĂN HIỀN, HOÀNG HUY, TRUNG SƠN ĐÃ ĐẬU COE

Ngày Đăng : 21/06/2018 - 4:23 PM
CHÚC MỪNG 4 KTV GIA MINH, VĂN HIỀN, HOÀNG HUY, TRUNG SƠN ĐÃ ĐẬU COE VÀ CÓ KẾT QUẢ VỀ VIỆT NAM

138

CHÚC MỪNG 2 KTV THANH LONG VÀ MINH TRÍ ĐÃ ĐẬU COE

CHÚC MỪNG 2 KTV THANH LONG VÀ MINH TRÍ ĐÃ ĐẬU COE

Ngày Đăng : 18/06/2018 - 3:17 PM
Chúc mừng 2 KTV là Huỳnh Thanh Long và Trần Minh Trí đã đậu Coe

132

CHÚC MỪNG BẠN PHƯỚC TRỌNG ĐÃ ĐẬU COE

CHÚC MỪNG BẠN PHƯỚC TRỌNG ĐÃ ĐẬU COE

Ngày Đăng : 30/03/2018 - 1:16 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc xin chúc mừng bạn, chúc bạn thành công trên con đường phía trước

242

Chúc mừng 4 bạn KTV  đã đậu COE

Chúc mừng 4 bạn KTV đã đậu COE

Ngày Đăng : 27/03/2018 - 1:16 PM

229

Đăng ký đi Nhật

Xuất khẩu lao động

Du học

Khu vực

Thời gian du hoc

Họ và tên

Số điện thoại

Email