Trung tâm du học Nhật Bản - Sei Jin Vinacorp


KẾT QUẢ COE

CHÚC MỪNG 3 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 3 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 09/05/2019 - 3:06 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng các bạn nhé. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, chúc các bạn luôn giữ vững lập trường, thực hiện được mục tiêu hoài bão của mình và thành công nhé.

42

CHÚC MỪNG 25 BẠN  KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 25 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 02/05/2019 - 2:05 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng các bạn nhé. Đối với mỗi người thì học tập là điều chúng ta phải học tập cả đời. Chúc các bạn sang đó luôn giữ vững được tinh thần, hoàn thành tốt công việc, gặt hái được nhiều thành..

49

CHÚC MỪNG 8  KTV  ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 8 KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 25/02/2019 - 4:29 PM
CHÚC MỪNG 8 KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

60

CHÚC MỪNG 6 BẠN KTV   ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 6 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 22/01/2019 - 3:42 PM
CHÚC MỪNG 6 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

236

CHÚC MỪNG 35 KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 35 KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 02/01/2019 - 5:46 PM
CHÚC MỪNG 35 KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

253

CHÚC MỪNG 6  KTV  ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 6 KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 28/12/2018 - 1:45 PM
CHÚC MỪNG 6 KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

309

CHÚC MỪNG 7 BẠN KTV  ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 7 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 21/11/2018 - 11:15 AM
CHÚC MỪNG 7 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

369

CHÚC MỪNG 14 BẠN KTV  ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 14 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 15/11/2018 - 2:04 PM
CHÚC MỪNG 14 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

357

CHÚC MỪNG 6 BẠN KTV  ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 6 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 09/11/2018 - 2:42 PM
CHÚC MỪNG 6 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

300

CHÚC MỪNG 13 BẠN KTV  ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 13 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 08/10/2018 - 11:12 AM
CHÚC MỪNG 13 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

291

Đăng ký đi Nhật

Xuất khẩu lao động

Du học

Khu vực

Thời gian du hoc

Họ và tên

Số điện thoại

Email