Trung tâm du học Nhật Bản - Sei Jin Vinacorp


KẾT QUẢ COE

CHÚC MỪNG 5 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 5 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 12/07/2019 - 5:26 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc xin chúc mừng các bạn.

17

CHÚC MỪNG 4 KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 4 KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 02/07/2019 - 4:49 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng các bạn nhé.

63

CHÚC MỪNG 3 KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 3 KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 28/06/2019 - 4:45 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng các bạn nhé. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, chúc các bạn luôn giữ vững lập trường, thực hiện được mục tiêu hoài bão của mình và thành công nhé.

48

CHÚC MỪNG 2 KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 2 KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 26/06/2019 - 1:37 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng các bạn nhé. Đối với mỗi người thì học tập là điều chúng ta phải học tập cả đời. Chúc các bạn sang đó luôn giữ vững được tinh thần, hoàn thành tốt công việc, gặt hái được nhiều thành..

38

CHÚC MỪNG KTV NGUYỄN HOÀNG KHÁNH DƯ ĐÃ CÓ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG KTV NGUYỄN HOÀNG KHÁNH DƯ ĐÃ CÓ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 06/06/2019 - 5:11 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng bạn nhé. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, chúc bạn luôn giữ vững lập trường, thực hiện được mục tiêu hoài bão của mình và thành công nhé.

80

CHÚC MỪNG 3 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 3 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 09/05/2019 - 3:06 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng các bạn nhé. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, chúc các bạn luôn giữ vững lập trường, thực hiện được mục tiêu hoài bão của mình và thành công nhé.

144

CHÚC MỪNG 25 BẠN  KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 25 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 02/05/2019 - 2:05 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng các bạn nhé. Đối với mỗi người thì học tập là điều chúng ta phải học tập cả đời. Chúc các bạn sang đó luôn giữ vững được tinh thần, hoàn thành tốt công việc, gặt hái được nhiều thành..

144

CHÚC MỪNG 8  KTV  ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 8 KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 25/02/2019 - 4:29 PM
CHÚC MỪNG 8 KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

95

CHÚC MỪNG 6 BẠN KTV   ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 6 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 22/01/2019 - 3:42 PM
CHÚC MỪNG 6 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

324

CHÚC MỪNG 35 KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 35 KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 02/01/2019 - 5:46 PM
CHÚC MỪNG 35 KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

345

Đăng ký đi Nhật

Xuất khẩu lao động

Du học

Khu vực

Thời gian du hoc

Họ và tên

Số điện thoại

Email