Trung tâm du học Nhật Bản - Sei Jin Vinacorp


KẾT QUẢ COE

CHÚC MỪNG 4 KTV TẤN DUY, THUẬN ĐỒNG, KHẮC HÙNG, VĂN HỔ ĐÃ ĐẬU COE

CHÚC MỪNG 4 KTV TẤN DUY, THUẬN ĐỒNG, KHẮC HÙNG, VĂN HỔ ĐÃ ĐẬU COE

Ngày Đăng : 11/07/2018 - 3:30 PM
CHÚC MỪNG 4 KTV TẤN DUY, THUẬN ĐỒNG, KHẮC HÙNG, VĂN HỔ ĐÃ ĐẬU COE VÀ CÓ KẾT QUẢ VỀ VIỆT NAM

22

CHÚC MỪNG 3 KTV PHI KHẢI, THANH NHÀN VÀ HUỲNH VĂN SƠN ĐÃ ĐẬU COE

CHÚC MỪNG 3 KTV PHI KHẢI, THANH NHÀN VÀ HUỲNH VĂN SƠN ĐÃ ĐẬU COE

Ngày Đăng : 04/07/2018 - 2:12 PM
CHÚC MỪNG 3 KTV PHI KHẢI, THANH NHÀN VÀ HUỲNH VĂN SƠN ĐÃ ĐẬU COE

30

CHÚC MỪNG 4 KTV GIA MINH, VĂN HIỀN, HOÀNG HUY, TRUNG SƠN ĐÃ ĐẬU COE

CHÚC MỪNG 4 KTV GIA MINH, VĂN HIỀN, HOÀNG HUY, TRUNG SƠN ĐÃ ĐẬU COE

Ngày Đăng : 21/06/2018 - 4:23 PM
CHÚC MỪNG 4 KTV GIA MINH, VĂN HIỀN, HOÀNG HUY, TRUNG SƠN ĐÃ ĐẬU COE VÀ CÓ KẾT QUẢ VỀ VIỆT NAM

65

CHÚC MỪNG 2 KTV THANH LONG VÀ MINH TRÍ ĐÃ ĐẬU COE

CHÚC MỪNG 2 KTV THANH LONG VÀ MINH TRÍ ĐÃ ĐẬU COE

Ngày Đăng : 18/06/2018 - 3:17 PM
Chúc mừng 2 KTV là Huỳnh Thanh Long và Trần Minh Trí đã đậu Coe

56

CHÚC MỪNG BẠN PHƯỚC TRỌNG ĐÃ ĐẬU COE

CHÚC MỪNG BẠN PHƯỚC TRỌNG ĐÃ ĐẬU COE

Ngày Đăng : 30/03/2018 - 1:16 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc xin chúc mừng bạn, chúc bạn thành công trên con đường phía trước

177

Chúc mừng 4 bạn KTV  đã đậu COE

Chúc mừng 4 bạn KTV đã đậu COE

Ngày Đăng : 27/03/2018 - 1:16 PM

161

CHÚC MỪNG 6 BẠN KTV VĂN KHÁNH + DUY PHƯƠNG + MINH TUẤN + QUỐC TÚ + QUÝ HUỲNH + THANH PHÒNG ĐẬU COE

CHÚC MỪNG 6 BẠN KTV VĂN KHÁNH + DUY PHƯƠNG + MINH TUẤN + QUỐC TÚ + QUÝ HUỲNH + THANH PHÒNG ĐẬU COE

Ngày Đăng : 28/02/2018 - 1:30 PM
Sau thời gian học tập chăm chỉ, thì COE đã về làng.... Sei Jin xin chúc mừng các bạn, chúc các bạn thành công trên con đường đã chọn. Đây chỉ mới là khởi đầu cho các bạn. Mong rằng sau khi sang Nhật các bạn sẽ học hỏi được nhiều thứ, tích lũy được nhiều kinh nghiệm,..

372

CHÚC MỪNG 3 BẠN KTV VĂN HÙNG+MINH QUÂN+XUÂN HIẾU VỪA ĐẬU COE

CHÚC MỪNG 3 BẠN KTV VĂN HÙNG+MINH QUÂN+XUÂN HIẾU VỪA ĐẬU COE

Ngày Đăng : 03/02/2018 - 12:57 PM
Sau thời gian học tập chăm chỉ, thì COE đã về làng.... Sei Jin xin chúc mừng các bạn, chúc các bạn thành công trên con đường đã chọn. Đây chỉ mới là khởi đầu cho các bạn. Mong rằng sau khi sang Nhật các bạn sẽ học hỏi được nhiều thứ, tích lũy được nhiều kinh nghiệm,..

251

Đăng ký đi Nhật

Xuất khẩu lao động

Du học

Khu vực

Thời gian du hoc

Họ và tên

Số điện thoại

Email