Trung tâm du học Nhật Bản - Sei Jin Vinacorp


KẾT QUẢ COE

CHÚC MỪNG BẠN PHƯỚC TRỌNG ĐÃ ĐẬU COE

CHÚC MỪNG BẠN PHƯỚC TRỌNG ĐÃ ĐẬU COE

Ngày Đăng : 30/03/2018 - 1:16 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc xin chúc mừng bạn, chúc bạn thành công trên con đường phía trước

110

Chúc mừng 4 bạn KTV  đã đậu COE

Chúc mừng 4 bạn KTV đã đậu COE

Ngày Đăng : 27/03/2018 - 1:16 PM

98

CHÚC MỪNG 6 BẠN KTV VĂN KHÁNH + DUY PHƯƠNG + MINH TUẤN + QUỐC TÚ + QUÝ HUỲNH + THANH PHÒNG ĐẬU COE

CHÚC MỪNG 6 BẠN KTV VĂN KHÁNH + DUY PHƯƠNG + MINH TUẤN + QUỐC TÚ + QUÝ HUỲNH + THANH PHÒNG ĐẬU COE

Ngày Đăng : 28/02/2018 - 1:30 PM
Sau thời gian học tập chăm chỉ, thì COE đã về làng.... Sei Jin xin chúc mừng các bạn, chúc các bạn thành công trên con đường đã chọn. Đây chỉ mới là khởi đầu cho các bạn. Mong rằng sau khi sang Nhật các bạn sẽ học hỏi được nhiều thứ, tích lũy được nhiều kinh nghiệm,..

321

CHÚC MỪNG 3 BẠN KTV VĂN HÙNG+MINH QUÂN+XUÂN HIẾU VỪA ĐẬU COE

CHÚC MỪNG 3 BẠN KTV VĂN HÙNG+MINH QUÂN+XUÂN HIẾU VỪA ĐẬU COE

Ngày Đăng : 03/02/2018 - 12:57 PM
Sau thời gian học tập chăm chỉ, thì COE đã về làng.... Sei Jin xin chúc mừng các bạn, chúc các bạn thành công trên con đường đã chọn. Đây chỉ mới là khởi đầu cho các bạn. Mong rằng sau khi sang Nhật các bạn sẽ học hỏi được nhiều thứ, tích lũy được nhiều kinh nghiệm,..

192

Đăng ký đi Nhật

Xuất khẩu lao động

Du học

Khu vực

Thời gian du hoc

Họ và tên

Số điện thoại

Email