Trung tâm du học Nhật Bản - Sei Jin Vinacorp


KẾT QUẢ COE

CHÚC MỪNG 6 BẠN KTV  VỪA CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 6 BẠN KTV VỪA CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 25/08/2018 - 3:43 PM
CHÚC MỪNG 6 BẠN KTV VỪA CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

1119

CHÚC MỪNG 2 BẠN KTV TỐ QUYÊN VÀ NGỌC THẢO ĐÃ ĐẬU COE

CHÚC MỪNG 2 BẠN KTV TỐ QUYÊN VÀ NGỌC THẢO ĐÃ ĐẬU COE

Ngày Đăng : 24/07/2018 - 8:53 AM
CHÚC MỪNG 2 BẠN KTV TỐ QUYÊN VÀ NGỌC THẢO ĐÃ ĐẬU COE

1141

CHÚC MỪNG 4 KTV TẤN DUY, THUẬN ĐỒNG, KHẮC HÙNG, VĂN HỔ ĐÃ ĐẬU COE

CHÚC MỪNG 4 KTV TẤN DUY, THUẬN ĐỒNG, KHẮC HÙNG, VĂN HỔ ĐÃ ĐẬU COE

Ngày Đăng : 11/07/2018 - 3:30 PM
CHÚC MỪNG 4 KTV TẤN DUY, THUẬN ĐỒNG, KHẮC HÙNG, VĂN HỔ ĐÃ ĐẬU COE VÀ CÓ KẾT QUẢ VỀ VIỆT NAM

1143

CHÚC MỪNG 3 KTV PHI KHẢI, THANH NHÀN VÀ HUỲNH VĂN SƠN ĐÃ ĐẬU COE

CHÚC MỪNG 3 KTV PHI KHẢI, THANH NHÀN VÀ HUỲNH VĂN SƠN ĐÃ ĐẬU COE

Ngày Đăng : 04/07/2018 - 2:12 PM
CHÚC MỪNG 3 KTV PHI KHẢI, THANH NHÀN VÀ HUỲNH VĂN SƠN ĐÃ ĐẬU COE

1051

CHÚC MỪNG 4 KTV GIA MINH, VĂN HIỀN, HOÀNG HUY, TRUNG SƠN ĐÃ ĐẬU COE

CHÚC MỪNG 4 KTV GIA MINH, VĂN HIỀN, HOÀNG HUY, TRUNG SƠN ĐÃ ĐẬU COE

Ngày Đăng : 21/06/2018 - 4:23 PM
CHÚC MỪNG 4 KTV GIA MINH, VĂN HIỀN, HOÀNG HUY, TRUNG SƠN ĐÃ ĐẬU COE VÀ CÓ KẾT QUẢ VỀ VIỆT NAM

1222

CHÚC MỪNG 2 KTV THANH LONG VÀ MINH TRÍ ĐÃ ĐẬU COE

CHÚC MỪNG 2 KTV THANH LONG VÀ MINH TRÍ ĐÃ ĐẬU COE

Ngày Đăng : 18/06/2018 - 3:17 PM
Chúc mừng 2 KTV là Huỳnh Thanh Long và Trần Minh Trí đã đậu Coe

1142

CHÚC MỪNG BẠN PHƯỚC TRỌNG ĐÃ ĐẬU COE

CHÚC MỪNG BẠN PHƯỚC TRỌNG ĐÃ ĐẬU COE

Ngày Đăng : 30/03/2018 - 1:16 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc xin chúc mừng bạn, chúc bạn thành công trên con đường phía trước

1384

Chúc mừng 4 bạn KTV  đã đậu COE

Chúc mừng 4 bạn KTV đã đậu COE

Ngày Đăng : 27/03/2018 - 1:16 PM

1165

CHÚC MỪNG 6 BẠN KTV VĂN KHÁNH + DUY PHƯƠNG + MINH TUẤN + QUỐC TÚ + QUÝ HUỲNH + THANH PHÒNG ĐẬU COE

CHÚC MỪNG 6 BẠN KTV VĂN KHÁNH + DUY PHƯƠNG + MINH TUẤN + QUỐC TÚ + QUÝ HUỲNH + THANH PHÒNG ĐẬU COE

Ngày Đăng : 28/02/2018 - 1:30 PM
Sau thời gian học tập chăm chỉ, thì COE đã về làng.... Sei Jin xin chúc mừng các bạn, chúc các bạn thành công trên con đường đã chọn. Đây chỉ mới là khởi đầu cho các bạn. Mong rằng sau khi sang Nhật các bạn sẽ học hỏi được nhiều thứ, tích lũy được nhiều kinh nghiệm,..

1105

Đăng ký đi Nhật

Xuất khẩu lao động

Du học

Khu vực

Thời gian du hoc

Họ và tên

Số điện thoại

Email