Trung tâm du học Nhật Bản - Sei Jin Vinacorp


KẾT QUẢ COE

CHÚC MỪNG 11 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 11 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 27/08/2019 - 1:16 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng bạn nhé. Đối với mỗi người thì học tập là điều chúng ta phải học tập cả đời. Chúc bạn sang đó luôn giữ vững được tinh thần, hoàn thành tốt công việc, gặt hái được nhiều thành công, hoàn..

1591

CHÚC MỪNG 3 NAM KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 3 NAM KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 16/08/2019 - 3:50 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng các bạn nhé. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, chúc các bạn luôn giữ vững lập trường, thực hiện được mục tiêu hoài bão của mình và thành công nhé.

1515

CHÚC MỪNG 3 NỮ KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 3 NỮ KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 12/08/2019 - 4:34 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng các bạn nhé

1587

CHÚC MỪNG 2 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 2 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 06/08/2019 - 11:24 AM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc xin chúc mừng các bạn. Đây chỉ mới là khởi đầu cho các bạn. Mong rằng sau khi sang Nhật các bạn sẽ học hỏi được nhiều thứ, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, cố gắng hoàn thành tốt công việc và thành..

1778

CHÚC MỪNG 5 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 5 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 12/07/2019 - 5:26 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc xin chúc mừng các bạn.

1696

CHÚC MỪNG 4 KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 4 KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 02/07/2019 - 4:49 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng các bạn nhé.

1738

CHÚC MỪNG 3 KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 3 KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 28/06/2019 - 4:45 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng các bạn nhé. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, chúc các bạn luôn giữ vững lập trường, thực hiện được mục tiêu hoài bão của mình và thành công nhé.

1732

CHÚC MỪNG 2 KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 2 KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 26/06/2019 - 1:37 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng các bạn nhé. Đối với mỗi người thì học tập là điều chúng ta phải học tập cả đời. Chúc các bạn sang đó luôn giữ vững được tinh thần, hoàn thành tốt công việc, gặt hái được nhiều thành..

1712

CHÚC MỪNG KTV NGUYỄN HOÀNG KHÁNH DƯ ĐÃ CÓ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG KTV NGUYỄN HOÀNG KHÁNH DƯ ĐÃ CÓ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 06/06/2019 - 5:11 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng bạn nhé. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, chúc bạn luôn giữ vững lập trường, thực hiện được mục tiêu hoài bão của mình và thành công nhé.

1815

CHÚC MỪNG 3 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 3 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 09/05/2019 - 3:06 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng các bạn nhé. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, chúc các bạn luôn giữ vững lập trường, thực hiện được mục tiêu hoài bão của mình và thành công nhé.

1802

Đăng ký đi Nhật

Xuất khẩu lao động

Du học

Khu vực

Thời gian du hoc

Họ và tên

Số điện thoại

Email