Trung tâm du học Nhật Bản - Sei Jin Vinacorp


KẾT QUẢ COE

CHÚC MỪNG CÁC BẠN KTV VÀ TTS  ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG CÁC BẠN KTV VÀ TTS ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 07/12/2019 - 1:40 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng các bạn nhé. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, chúc các bạn luôn giữ vững lập trường, thực hiện được mục tiêu hoài bão của mình và thành công nhé.

1598

CHÚC MỪNG 7 KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 7 KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 04/12/2019 - 2:55 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng các bạn nhé. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, chúc các bạn luôn giữ vững lập trường, thực hiện được mục tiêu hoài bão của mình và thành công nhé.

1527

CHÚC MỪNG 6 NAM KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 6 NAM KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 28/11/2019 - 4:19 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng bạn nhé. Đối với mỗi người thì học tập là điều chúng ta phải học tập cả đời. Chúc bạn sang đó luôn giữ vững được tinh thần, hoàn thành tốt công việc, gặt hái được nhiều thành công, hoàn..

1556

CHÚC MỪNG 2 NAM  KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 2 NAM KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 19/11/2019 - 8:30 AM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng các bạn nhé. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, chúc các bạn luôn giữ vững lập trường, thực hiện được mục tiêu hoài bão của mình và thành công nhé.

1556

CHÚC MỪNG CHỊ THÚY NGÂN  VÀ BÉ GIA BẢO ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE

CHÚC MỪNG CHỊ THÚY NGÂN VÀ BÉ GIA BẢO ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE

Ngày Đăng : 30/09/2019 - 4:51 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng gia định chị nhé.

1612

CHÚC MỪNG KTV LÊ HOÀNG NGUYÊN ĐÃ CÓ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG KTV LÊ HOÀNG NGUYÊN ĐÃ CÓ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 21/09/2019 - 3:20 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng các bạn nhé. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, chúc các bạn luôn giữ vững lập trường, thực hiện được mục tiêu hoài bão của mình và thành công nhé.

1651

CHÚC MỪNG 4  BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 4 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 18/09/2019 - 3:43 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc xin chúc mừng các bạn. Trong thời gian vừa qua các bạn đã cố gắng học tập chăm chỉ, kết quả này xứng đáng với những gì các bạn đã bỏ ra. Đây chỉ mới là khởi đầu cho các bạn. Mong rằng sau khi sang Nhật..

1611

CHÚC MỪNG 2 BẠN DU HỌC SINH ĐÃ CÓ KẾT QUẢ  COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 2 BẠN DU HỌC SINH ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 10/09/2019 - 10:02 AM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng 2 bạn nhé.

1633

CHÚC MỪNG 2 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

CHÚC MỪNG 2 BẠN KTV ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE VỀ NƯỚC

Ngày Đăng : 04/09/2019 - 9:01 AM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng các bạn nhé. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, chúc các bạn luôn giữ vững lập trường, thực hiện được mục tiêu hoài bão của mình và thành công nhé.

1738

CHÚC MỪNG CHỊ PHƯỚC TÀI VÀ BÉ NHẬT MINH ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE

CHÚC MỪNG CHỊ PHƯỚC TÀI VÀ BÉ NHẬT MINH ĐÃ CÓ KẾT QUẢ COE

Ngày Đăng : 29/08/2019 - 10:51 AM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng gia định chị nhé.

1623

Đăng ký đi Nhật

Xuất khẩu lao động

Du học

Khu vực

Thời gian du hoc

Họ và tên

Số điện thoại

Email