Trung tâm du học Nhật Bản - Sei Jin Vinacorp


ĐƯA ĐÓN KỸ SƯ TẠI SÂN BAY

CHÚC MỪNG 7 KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 7 KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 05/04/2019 - 3:57 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật ngữ Hòn Đá Bạc gửi lời chúc mừng các bạn đã hạ cánh tại kansai an toàn..

99

CHÚC MỪNG 8 KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 8 KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 04/04/2019 - 2:27 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật ngữ Hòn Đá Bạc gửi lời chúc mừng các bạn đã hạ cánh tại kansai an toàn..

79

CHÚC MỪNG 6 KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 6 KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 20/03/2019 - 1:44 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật ngữ Hòn Đá Bạc gửi lời chúc mừng các bạn đã hạ cánh tại kansai an toàn..

89

CHÚC MỪNG 3 BẠN KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 3 BẠN KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 14/03/2019 - 1:18 PM
Công ty cô phần SeiJin Việt Nam- Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng 3 bạn kỹ sư đã hạ cánh tại kansai an toàn. Sau thời gian học tập chăm chỉ thì cuối cùng các bạn đã được đặt chân đến Nhật, thực hiện ước mơ hoài bão của mình .

103

CHÚC MỪNG 7 BẠN KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 7 BẠN KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 07/03/2019 - 2:36 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật ngữ Hòn Đá Bạc chúc các bạn sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công trên con đường phía trước. Đã là ước mơ thì không nên từ bỏ, nếu có khó khăn vất vả thì hãy nhớ vì sao mình bắt đầu. Có..

127

CHÚC MỪNG 4 BẠN KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 4 BẠN KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 01/03/2019 - 10:09 AM
Công ty cô phần SeiJin Việt Nam- Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng 4 bạn kỹ sư đã hạ cánh tại kansai an toàn. Sau thời gian học tập chăm chỉ thì cuối cùng các bạn đã được đặt chân đến Nhật, thực hiện ước mơ hoài bão của mình .

134

CHÚC MỪNG 3 BẠN KTV THANH TÂM, THANH NAM VÀ QUỐC HÙNG ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 3 BẠN KTV THANH TÂM, THANH NAM VÀ QUỐC HÙNG ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 26/02/2019 - 4:37 PM
Công ty cô phần SeiJin Việt Nam- Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng 3 bạn kỹ sư đã hạ cánh tại kansai an toàn. Sei Jin luôn đồng hành cùng các bạn trên mọi nẻo đường.

160

CHÚC MỪNG 2 NHÓM KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 2 NHÓM KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 22/02/2019 - 2:13 PM
Công ty cô phần SeiJin Việt Nam- Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng 2 nhóm kỹ sư đã hạ cánh tại kansai an toàn. Sau 6 tháng học tập chăm chỉ thì cuối cùng các bạn đã được đặt chân đến Nhật, thực hiện ước mơ hoài bão của mình .

145

CHÚC MỪNG 2 KTV NGỌC SƠN, NGỌC THÀNH HẠ CÁNH TẠI KANSAI VÀ  KTV NGUYÊN VŨ HẠ CÁNH TẠI NARITA AN TOÀN

CHÚC MỪNG 2 KTV NGỌC SƠN, NGỌC THÀNH HẠ CÁNH TẠI KANSAI VÀ KTV NGUYÊN VŨ HẠ CÁNH TẠI NARITA AN TOÀN

Ngày Đăng : 15/02/2019 - 8:54 AM
CHÚC MỪNG 2 KTV NGỌC SƠN, NGỌC THÀNH ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI VÀ KTV NGUYÊN VŨ ĐÃ HẠ CÁNH TẠI NARITA AN TOÀN

186

CHÚC MỪNG 17 KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 17 KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 19/12/2018 - 12:50 PM
CHÚC MỪNG 17 KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

281

Đăng ký đi Nhật

Xuất khẩu lao động

Du học

Khu vực

Thời gian du hoc

Họ và tên

Số điện thoại

Email