Trung tâm du học Nhật Bản - Sei Jin Vinacorp


ĐƯA ĐÓN KỸ SƯ TẠI SÂN BAY

CHÚC MỪNG 3 BẠN KỸ SƯ TÙNG, MINH, BẢO ĐÃ HẠ CÁCH KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 3 BẠN KỸ SƯ TÙNG, MINH, BẢO ĐÃ HẠ CÁCH KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 30/10/2018 - 8:22 AM
CHÚC MỪNG 3 BẠN KỸ SƯ TÙNG, MINH, BẢO ĐÃ HẠ CÁCH KANSAI AN TOÀN

53

CHÚC MỪNG 3 BẠN KỸ SƯ ĐỖ THANH TÂM, CAO VĂN LONG, NGUYỄN MẠNH CẦM ĐÃ HẠ CÁCH KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 3 BẠN KỸ SƯ ĐỖ THANH TÂM, CAO VĂN LONG, NGUYỄN MẠNH CẦM ĐÃ HẠ CÁCH KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 18/10/2018 - 10:50 AM
CHÚC MỪNG 3 BẠN KỸ SƯ ĐỖ THANH TÂM, CAO VĂN LONG, NGUYỄN MẠNH CẦM ĐÃ HẠ CÁCH KANSAI AN TOÀN

57

Chúc mừng 2 nhóm kỹ sư đã đến Tokyo và Osaka an toàn ️

Chúc mừng 2 nhóm kỹ sư đã đến Tokyo và Osaka an toàn ️

Ngày Đăng : 16/10/2018 - 2:20 PM
Chúc mừng 2 nhóm kỹ sư đã đến Tokyo và Osaka an toàn ️

87

CHÚC MỪNG 5 BẠN KTV ĐẾN KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 5 BẠN KTV ĐẾN KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 20/09/2018 - 10:23 AM
CHÚC MỪNG 5 BẠN KTV ĐẾN KANSAI AN TOÀN

116

CHÚC MỪNG 4 BẠN KTV ĐẾN KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 4 BẠN KTV ĐẾN KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 30/08/2018 - 2:15 PM
CHÚC MỪNG 4 BẠN KTV ĐẾN KANSAI AN TOÀN

153

CHÚC MỪNG 3 BAN KTV ĐÃ ĐẾN TOKYO AN TOÀN

CHÚC MỪNG 3 BAN KTV ĐÃ ĐẾN TOKYO AN TOÀN

Ngày Đăng : 17/08/2018 - 10:11 AM
Chúc mừng 3 bạn kỹ sư đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tokyo... Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật ngữ Hòn Đá Bạc chúc các học tập và làm việc tốt, thành công trên con đường sắp tới nhé,...

143

Chúc mừng 5 bạn KTV  Phương, Trí, Duy, Đồng và Hổ đã hạ cánh đến Osaka an toàn nhé

Chúc mừng 5 bạn KTV Phương, Trí, Duy, Đồng và Hổ đã hạ cánh đến Osaka an toàn nhé

Ngày Đăng : 31/07/2018 - 2:52 PM
Chúc mừng 5 bạn KTV Phương, Trí, Duy, Đồng và Hổ đã hạ cánh đến Osaka an toàn nhé

144

Chúc mừng 5 bạn KTV  Phương, Trí, Duy, Đồng và Hổ đã hạ cánh đến Osaka an toàn nhé

Chúc mừng 5 bạn KTV Phương, Trí, Duy, Đồng và Hổ đã hạ cánh đến Osaka an toàn nhé

Ngày Đăng : 25/07/2018 - 2:54 PM
Chúc mừng 5 bạn KTV Phương, Trí, Duy, Đồng và Hổ đã hạ cánh đến Osaka an toàn nhé

168

CHÚC MỪNG BẠN BÙI PHƯỚC TRỌNG ĐÃ ĐẾN KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG BẠN BÙI PHƯỚC TRỌNG ĐÃ ĐẾN KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 20/04/2018 - 9:45 AM
Chúc mừng bạn kỹ sư Bùi Phước Trọng đã hạ cánh an toàn tại sân bay Kansai... Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật ngữ Hòn Đá Bạc chúc các học tập và làm việc tốt, thành công trên con đường sắp tới nhé,...

267

Đăng ký đi Nhật

Xuất khẩu lao động

Du học

Khu vực

Thời gian du hoc

Họ và tên

Số điện thoại

Email