Trung tâm du học Nhật Bản - Sei Jin Vinacorp


ĐƯA ĐÓN KỸ SƯ TẠI SÂN BAY

CHÚC MỪNG 17 KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 17 KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 19/12/2018 - 12:50 PM
CHÚC MỪNG 17 KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

82

CHÚC MỪNG 3 KTV TIẾN HIẾU, HOÀI THANH  VÀ NGỌC DUY ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 3 KTV TIẾN HIẾU, HOÀI THANH VÀ NGỌC DUY ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 19/12/2018 - 12:17 PM
CHÚC MỪNG 3 KTV TIẾN HIẾU, HOÀI THANH VÀ NGỌC DUY ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

75

CHÚC MỪNG 2 KTV NGỌC QUYẾT  VÀ TƯỜNG DUY ĐÀ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 2 KTV NGỌC QUYẾT VÀ TƯỜNG DUY ĐÀ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 19/12/2018 - 10:08 AM
CHÚC MỪNG 2 KTV NGỌC QUYẾT VÀ TƯỜNG DUY ĐÀ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

60

CHÚC MỪNG 3 BẠN KỸ SƯ TÙNG, MINH, BẢO ĐÃ HẠ CÁCH KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 3 BẠN KỸ SƯ TÙNG, MINH, BẢO ĐÃ HẠ CÁCH KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 30/10/2018 - 8:22 AM
CHÚC MỪNG 3 BẠN KỸ SƯ TÙNG, MINH, BẢO ĐÃ HẠ CÁCH KANSAI AN TOÀN

134

CHÚC MỪNG 3 BẠN KỸ SƯ ĐỖ THANH TÂM, CAO VĂN LONG, NGUYỄN MẠNH CẦM ĐÃ HẠ CÁCH KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 3 BẠN KỸ SƯ ĐỖ THANH TÂM, CAO VĂN LONG, NGUYỄN MẠNH CẦM ĐÃ HẠ CÁCH KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 18/10/2018 - 10:50 AM
CHÚC MỪNG 3 BẠN KỸ SƯ ĐỖ THANH TÂM, CAO VĂN LONG, NGUYỄN MẠNH CẦM ĐÃ HẠ CÁCH KANSAI AN TOÀN

104

Chúc mừng 2 nhóm kỹ sư đã đến Tokyo và Osaka an toàn ️

Chúc mừng 2 nhóm kỹ sư đã đến Tokyo và Osaka an toàn ️

Ngày Đăng : 16/10/2018 - 2:20 PM
Chúc mừng 2 nhóm kỹ sư đã đến Tokyo và Osaka an toàn ️

162

CHÚC MỪNG 5 BẠN KTV ĐẾN KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 5 BẠN KTV ĐẾN KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 20/09/2018 - 10:23 AM
CHÚC MỪNG 5 BẠN KTV ĐẾN KANSAI AN TOÀN

173

CHÚC MỪNG 4 BẠN KTV ĐẾN KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 4 BẠN KTV ĐẾN KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 30/08/2018 - 2:15 PM
CHÚC MỪNG 4 BẠN KTV ĐẾN KANSAI AN TOÀN

214

CHÚC MỪNG 3 BAN KTV ĐÃ ĐẾN TOKYO AN TOÀN

CHÚC MỪNG 3 BAN KTV ĐÃ ĐẾN TOKYO AN TOÀN

Ngày Đăng : 17/08/2018 - 10:11 AM
Chúc mừng 3 bạn kỹ sư đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tokyo... Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật ngữ Hòn Đá Bạc chúc các học tập và làm việc tốt, thành công trên con đường sắp tới nhé,...

211

Chúc mừng 5 bạn KTV  Phương, Trí, Duy, Đồng và Hổ đã hạ cánh đến Osaka an toàn nhé

Chúc mừng 5 bạn KTV Phương, Trí, Duy, Đồng và Hổ đã hạ cánh đến Osaka an toàn nhé

Ngày Đăng : 31/07/2018 - 2:52 PM
Chúc mừng 5 bạn KTV Phương, Trí, Duy, Đồng và Hổ đã hạ cánh đến Osaka an toàn nhé

210

Đăng ký đi Nhật

Xuất khẩu lao động

Du học

Khu vực

Thời gian du hoc

Họ và tên

Số điện thoại

Email