Trung tâm du học Nhật Bản - Sei Jin Vinacorp


ĐƯA ĐÓN KỸ SƯ TẠI SÂN BAY

CHÚC MỪNG  KTV LƯƠNG MẠNH THÍNH ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG KTV LƯƠNG MẠNH THÍNH ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 04/09/2019 - 8:52 AM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật ngữ Hòn Đá Bạc gửi lời chúc mừng bạn.

1608

CHÚC MỪNG 2 NỮ  KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 2 NỮ KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 28/08/2019 - 9:26 AM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng các bạn nhé. Đối với mỗi người thì học tập là điều chúng ta phải học tập cả đời. Chúc các bạn sang đó luôn giữ vững được tinh thần, hoàn thành tốt công việc, gặt hái được nhiều thành..

1615

CHÚC MỪNG 4 BẠN KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI OSAKA AN TOÀN

CHÚC MỪNG 4 BẠN KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI OSAKA AN TOÀN

Ngày Đăng : 27/08/2019 - 9:25 AM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật ngữ Hòn Đá Bạc gửi lời chúc mừng các bạn

1528

CHÚC MỪNG 5 BẠN KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI OSAKA AN TOÀN

CHÚC MỪNG 5 BẠN KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI OSAKA AN TOÀN

Ngày Đăng : 23/08/2019 - 1:09 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật ngữ Hòn Đá Bạc gửi lời chúc mừng đến các bạn nhé

1644

CHÚC MỪNG 4 NAM KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 4 NAM KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 12/08/2019 - 4:59 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật ngữ Hòn Đá Bạc gửi lời chúc mừng các bạn đã hạ cánh tại kansai an toàn.

1671

CHÚC MỪNG 5 KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI OSAKA AN TOÀN

CHÚC MỪNG 5 KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI OSAKA AN TOÀN

Ngày Đăng : 05/08/2019 - 9:58 AM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc xin chúc mừng các bạn.

1535

CHÚC MỪNG 5 BẠN KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 5 BẠN KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 23/07/2019 - 11:56 AM
Công ty cô phần SeiJin Việt Nam- Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng 5 bạn kỹ sư đã hạ cánh tại kansai an toàn. Sau thời gian học tập chăm chỉ thì cuối cùng các bạn đã được đặt chân đến Nhật, thực hiện ước mơ hoài bão của mình .

1618

CHÚC MỪNG 3 KTV ĐÃ HẠ CÁNH ĐẾN OSAKA AN TOÀN

CHÚC MỪNG 3 KTV ĐÃ HẠ CÁNH ĐẾN OSAKA AN TOÀN

Ngày Đăng : 10/07/2019 - 8:27 AM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật ngữ Hòn Đá Bạc gửi lời chúc mừng các bạn đã hạ cánh tại kansai an toàn.

1603

CHÚC MỪNG DU HỌC SINH THANH SANG ĐÃ HẠ CÁNH ĐÊN TOKYO AN TOÀN

CHÚC MỪNG DU HỌC SINH THANH SANG ĐÃ HẠ CÁNH ĐÊN TOKYO AN TOÀN

Ngày Đăng : 05/07/2019 - 3:18 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng bạn. Chúc bạn qua đó học tập tốt, luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn nhé và sớm thực hiện được ước mơ của mình nhé.

1577

CHÚC MỪNG KTV NGUYỄN HOÀNG KHÁNH DƯ HẠ CÁNH TẠI FUKUOKA AN TOÀN

CHÚC MỪNG KTV NGUYỄN HOÀNG KHÁNH DƯ HẠ CÁNH TẠI FUKUOKA AN TOÀN

Ngày Đăng : 01/07/2019 - 4:21 PM
Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật ngữ Hòn Đá Bạc gửi lời chúc mừng bạn. Chúc những ước mơ, hoài bão của bạn sớm trở thành hiện thực nhé

1569

Đăng ký đi Nhật

Xuất khẩu lao động

Du học

Khu vực

Thời gian du hoc

Họ và tên

Số điện thoại

Email