Trung tâm du học Nhật Bản - Sei Jin Vinacorp


ĐƯA ĐÓN KỸ SƯ TẠI SÂN BAY

CHÚC MỪNG 4 BẠN KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 4 BẠN KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 01/03/2019 - 10:09 AM
Công ty cô phần SeiJin Việt Nam- Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng 4 bạn kỹ sư đã hạ cánh tại kansai an toàn. Sau thời gian học tập chăm chỉ thì cuối cùng các bạn đã được đặt chân đến Nhật, thực hiện ước mơ hoài bão của mình .

1902

CHÚC MỪNG 3 BẠN KTV THANH TÂM, THANH NAM VÀ QUỐC HÙNG ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 3 BẠN KTV THANH TÂM, THANH NAM VÀ QUỐC HÙNG ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 26/02/2019 - 4:37 PM
Công ty cô phần SeiJin Việt Nam- Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng 3 bạn kỹ sư đã hạ cánh tại kansai an toàn. Sei Jin luôn đồng hành cùng các bạn trên mọi nẻo đường.

1889

CHÚC MỪNG 2 NHÓM KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 2 NHÓM KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 22/02/2019 - 2:13 PM
Công ty cô phần SeiJin Việt Nam- Trung tâm Nhật Ngữ Hòn Đá Bạc chúc mừng 2 nhóm kỹ sư đã hạ cánh tại kansai an toàn. Sau 6 tháng học tập chăm chỉ thì cuối cùng các bạn đã được đặt chân đến Nhật, thực hiện ước mơ hoài bão của mình .

1947

CHÚC MỪNG 2 KTV NGỌC SƠN, NGỌC THÀNH HẠ CÁNH TẠI KANSAI VÀ  KTV NGUYÊN VŨ HẠ CÁNH TẠI NARITA AN TOÀN

CHÚC MỪNG 2 KTV NGỌC SƠN, NGỌC THÀNH HẠ CÁNH TẠI KANSAI VÀ KTV NGUYÊN VŨ HẠ CÁNH TẠI NARITA AN TOÀN

Ngày Đăng : 15/02/2019 - 8:54 AM
CHÚC MỪNG 2 KTV NGỌC SƠN, NGỌC THÀNH ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI VÀ KTV NGUYÊN VŨ ĐÃ HẠ CÁNH TẠI NARITA AN TOÀN

1964

CHÚC MỪNG 17 KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 17 KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 19/12/2018 - 12:50 PM
CHÚC MỪNG 17 KTV ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

2210

CHÚC MỪNG 3 KTV TIẾN HIẾU, HOÀI THANH  VÀ NGỌC DUY ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 3 KTV TIẾN HIẾU, HOÀI THANH VÀ NGỌC DUY ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 19/12/2018 - 12:17 PM
CHÚC MỪNG 3 KTV TIẾN HIẾU, HOÀI THANH VÀ NGỌC DUY ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

2097

CHÚC MỪNG 2 KTV NGỌC QUYẾT  VÀ TƯỜNG DUY ĐÀ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 2 KTV NGỌC QUYẾT VÀ TƯỜNG DUY ĐÀ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 19/12/2018 - 10:08 AM
CHÚC MỪNG 2 KTV NGỌC QUYẾT VÀ TƯỜNG DUY ĐÀ HẠ CÁNH TẠI KANSAI AN TOÀN

2054

CHÚC MỪNG 3 BẠN KỸ SƯ TÙNG, MINH, BẢO ĐÃ HẠ CÁCH KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 3 BẠN KỸ SƯ TÙNG, MINH, BẢO ĐÃ HẠ CÁCH KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 30/10/2018 - 8:22 AM
CHÚC MỪNG 3 BẠN KỸ SƯ TÙNG, MINH, BẢO ĐÃ HẠ CÁCH KANSAI AN TOÀN

992

CHÚC MỪNG 3 BẠN KỸ SƯ ĐỖ THANH TÂM, CAO VĂN LONG, NGUYỄN MẠNH CẦM ĐÃ HẠ CÁCH KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 3 BẠN KỸ SƯ ĐỖ THANH TÂM, CAO VĂN LONG, NGUYỄN MẠNH CẦM ĐÃ HẠ CÁCH KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 18/10/2018 - 10:50 AM
CHÚC MỪNG 3 BẠN KỸ SƯ ĐỖ THANH TÂM, CAO VĂN LONG, NGUYỄN MẠNH CẦM ĐÃ HẠ CÁCH KANSAI AN TOÀN

819

Chúc mừng 2 nhóm kỹ sư đã đến Tokyo và Osaka an toàn ️

Chúc mừng 2 nhóm kỹ sư đã đến Tokyo và Osaka an toàn ️

Ngày Đăng : 16/10/2018 - 2:20 PM
Chúc mừng 2 nhóm kỹ sư đã đến Tokyo và Osaka an toàn ️

1159

Đăng ký đi Nhật

Xuất khẩu lao động

Du học

Khu vực

Thời gian du hoc

Họ và tên

Số điện thoại

Email