Trung tâm du học Nhật Bản - Sei Jin Vinacorp


ĐƯA ĐÓN KỸ SƯ TẠI SÂN BAY

CHÚC MỪNG 5 BẠN KTV ĐẾN KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 5 BẠN KTV ĐẾN KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 20/09/2018 - 10:23 AM
CHÚC MỪNG 5 BẠN KTV ĐẾN KANSAI AN TOÀN

992

CHÚC MỪNG 4 BẠN KTV ĐẾN KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 4 BẠN KTV ĐẾN KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 30/08/2018 - 2:15 PM
CHÚC MỪNG 4 BẠN KTV ĐẾN KANSAI AN TOÀN

1092

CHÚC MỪNG 3 BAN KTV ĐÃ ĐẾN TOKYO AN TOÀN

CHÚC MỪNG 3 BAN KTV ĐÃ ĐẾN TOKYO AN TOÀN

Ngày Đăng : 17/08/2018 - 10:11 AM
Chúc mừng 3 bạn kỹ sư đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tokyo... Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật ngữ Hòn Đá Bạc chúc các học tập và làm việc tốt, thành công trên con đường sắp tới nhé,...

1226

Chúc mừng 5 bạn KTV  Phương, Trí, Duy, Đồng và Hổ đã hạ cánh đến Osaka an toàn nhé

Chúc mừng 5 bạn KTV Phương, Trí, Duy, Đồng và Hổ đã hạ cánh đến Osaka an toàn nhé

Ngày Đăng : 31/07/2018 - 2:52 PM
Chúc mừng 5 bạn KTV Phương, Trí, Duy, Đồng và Hổ đã hạ cánh đến Osaka an toàn nhé

1140

Chúc mừng 5 bạn KTV  Phương, Trí, Duy, Đồng và Hổ đã hạ cánh đến Osaka an toàn nhé

Chúc mừng 5 bạn KTV Phương, Trí, Duy, Đồng và Hổ đã hạ cánh đến Osaka an toàn nhé

Ngày Đăng : 25/07/2018 - 2:54 PM
Chúc mừng 5 bạn KTV Phương, Trí, Duy, Đồng và Hổ đã hạ cánh đến Osaka an toàn nhé

1164

CHÚC MỪNG BẠN BÙI PHƯỚC TRỌNG ĐÃ ĐẾN KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG BẠN BÙI PHƯỚC TRỌNG ĐÃ ĐẾN KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 20/04/2018 - 9:45 AM
Chúc mừng bạn kỹ sư Bùi Phước Trọng đã hạ cánh an toàn tại sân bay Kansai... Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật ngữ Hòn Đá Bạc chúc các học tập và làm việc tốt, thành công trên con đường sắp tới nhé,...

1126

CHÚC MỪNG 4 BAN KTV ĐÃ ĐẾN OSAKA AN TOÀN

CHÚC MỪNG 4 BAN KTV ĐÃ ĐẾN OSAKA AN TOÀN

Ngày Đăng : 11/04/2018 - 9:24 AM
Chúc mừng 4 bạn kỹ sư đã hạ cánh an toàn tại sân bay Osaka... Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật ngữ Hòn Đá Bạc chúc các học tập và làm việc tốt, thành công trên con đường sắp tới nhé,...

1287

CHÚC MỪNG 2 BẠN KTV NGHI VÀ HOÀN  ĐÃ ĐẾN NARITA AN TOÀN

CHÚC MỪNG 2 BẠN KTV NGHI VÀ HOÀN ĐÃ ĐẾN NARITA AN TOÀN

Ngày Đăng : 21/03/2018 - 1:20 PM
Sei Jin xin chúc mừng các bạn, chúc các bạn thành công trên con đường đã chọn. Đây chỉ mới là khởi đầu cho các bạn. Mong rằng sau khi sang Nhật các bạn sẽ học hỏi được nhiều thứ, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, cố gắng hoàn thành tốt công việc và thành công hơn..

1438

CHÚC MỪNG 3 BAN KTV ĐÃ ĐẾN KANSAI AN TOÀN

CHÚC MỪNG 3 BAN KTV ĐÃ ĐẾN KANSAI AN TOÀN

Ngày Đăng : 20/03/2018 - 3:07 PM
Chúc mừng 3 bạn kỹ sư đã hạ cánh an toàn tại sân bay Kansai... Công ty cổ phần Sei Jin Việt Nam - Trung tâm Nhật ngữ Hòn Đá Bạc chúc các học tập và làm việc tốt, thành công trên con đường sắp tới nhé,...

1137

Đăng ký đi Nhật

Xuất khẩu lao động

Du học

Khu vực

Thời gian du hoc

Họ và tên

Số điện thoại

Email