Trung tâm du học Nhật Bản - Sei Jin Vinacorp


THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

TUYỂN 2 KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN TỬ LÀM VIỆC TẠI OSAKA

TUYỂN 2 KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN TỬ LÀM VIỆC TẠI OSAKA

Ngày Đăng : 05/06/2020 - 2:22 PM
Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành Cơ khí, điện, tiếng Nhật phỏng vấn N5 trở lên. Lương cơ bản: 18 MAN/THÁNG. Làm công việc mài kiểm tra sản phẩm đánh bóng sau gia công (Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn).

38

TUYỂN 2 KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN TỬ LÀM VIỆC TẠI KYOTO

TUYỂN 2 KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN TỬ LÀM VIỆC TẠI KYOTO

Ngày Đăng : 03/06/2020 - 1:52 PM
Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành Cơ khí, điện tử, tiếng Nhật phỏng vấn N5 trở lên. Lương cơ bản: 909 yên/h, trợ cấp nhà 1 man, chuyên cần 2 man, công trực tiếp. Làm công việc quản lý sản xuất, quản lý lưu kho, làm việc tại nơi chế tạo,..

49

TUYỂN 2 KỸ SƯ  XÂY DỰNG HOẶC CÁC NGÀNH KỸ THUẬT LÀM VIỆC TẠI GIFU

TUYỂN 2 KỸ SƯ XÂY DỰNG HOẶC CÁC NGÀNH KỸ THUẬT LÀM VIỆC TẠI GIFU

Ngày Đăng : 14/05/2020 - 8:28 AM
Cần tuyển các bạn tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành kỹ thuật, tiếng Nhật phỏng vấn > N5 (đối với ngành xây dựng), N4 trở lên đối với các ngành khác. Lương cơ bản 1.050 yên/giờ (chưa tính tăng ca). Làm trong xưởng, liên quan tới..

95

TUYỂN 2 KỸ SƯ  XÂY DỰNG HOẶC CÁC NGÀNH KỸ THUẬT LÀM VIỆC TẠI GIFU

TUYỂN 2 KỸ SƯ XÂY DỰNG HOẶC CÁC NGÀNH KỸ THUẬT LÀM VIỆC TẠI GIFU

Ngày Đăng : 16/04/2020 - 10:11 AM
Cần tuyển các bạn tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành kỹ thuật, tiếng Nhật phỏng vấn > N5 (đối với ngành xây dựng), N4 trở lên đối với các ngành khác. Lương cơ bản 1.050 yên/giờ (chưa tính tăng ca). Làm trong xưởng, liên quan tới..

156

TUYỂN 2 KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN, XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA

TUYỂN 2 KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN, XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA

Ngày Đăng : 11/04/2020 - 9:54 AM
Cần tuyển các bạn tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành cơ khí, điện, xây dựng, tiếng Nhật phỏng vấn tương đương N5. Lương cơ bản 1,030 yên/giờ. Làm các công việc liên quan đến Lắp ráp máy bơm cho hãng Daikin, sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

110

TUYỂN 4 KỸ SƯ ĐIỆN, XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI  FUKUSHIMA

TUYỂN 4 KỸ SƯ ĐIỆN, XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI FUKUSHIMA

Ngày Đăng : 11/04/2020 - 9:44 AM
Cần tuyển các bạn tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành Điện, xây dựng, tiếng Nhật phỏng vấn tương đương N5. Lương cơ bản 22man/tháng. Làm công việc lắp pin năng lượng mặt trời, chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

71

TUYỂN 2 KỸ SƯ CÁC NGÀNH KỸ THUẬT LÀM VIỆC TẠI AMAGASAKI

TUYỂN 2 KỸ SƯ CÁC NGÀNH KỸ THUẬT LÀM VIỆC TẠI AMAGASAKI

Ngày Đăng : 11/04/2020 - 9:26 AM
Cần tuyển các bạn tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy các ngành kỹ thuật: cơ khí, điện, xây dựng, hóa, thực phẩm, môi trường... tiếng Nhật phỏng vấn tương đương N5. Lương cơ bản 1,100 yên/h+ phụ cấp 500 yên/ngày. Làm các công việc liên quan đến đục đẻo kim loại..

54

TUYỂN 3 KỸ SƯ ĐIỆN LÀM VIỆC TAI OKAYAMA

TUYỂN 3 KỸ SƯ ĐIỆN LÀM VIỆC TAI OKAYAMA

Ngày Đăng : 06/03/2020 - 4:09 PM
Cần tuyển các bạn tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành Điện...tiếng Nhật phỏng vấn tương đương N5. Lương cơ bản 18 man/tháng. Làm các công việc liên quan đến tủ điện, sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

174

TUYỂN 3 NAM KỸ SƯ ĐIỆN, XÂY DỰNG  LÀM VIỆC TAI MIE

TUYỂN 3 NAM KỸ SƯ ĐIỆN, XÂY DỰNG LÀM VIỆC TAI MIE

Ngày Đăng : 05/03/2020 - 4:40 PM
Cần tuyển các bạn tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành Điện và xây dựng làm các công việc thi công dây điện cho căn hộ, nhà ở, lắp đặt điều hòa. Lương cơ bản 900 yên/ giờ/22 ngày, làm thứ 7 sẽ tính tiền tăng ca. trao đổi thêm khi phỏng vấn

176

TUYỂN 2 KỸ SƯ ĐIỆN LÀM VIỆC TAI OKAYAMA

TUYỂN 2 KỸ SƯ ĐIỆN LÀM VIỆC TAI OKAYAMA

Ngày Đăng : 07/02/2020 - 12:59 PM
Cần tuyển các bạn tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành điện, tiếng Nhật từ N5 trở lên (chưa biết tiếng công ty sẽ đào tạo), lương cơ bản 18 man/tháng...Làm các công việc liên quan đến tụ điện

238

Đăng ký đi Nhật

Xuất khẩu lao động

Du học

Khu vực

Thời gian du hoc

Họ và tên

Số điện thoại

Email