Trung tâm du học Nhật Bản - Sei Jin Vinacorp


THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

TUYỂN 2 KỸ SƯ ĐIỆN  LÀM VIỆC TẠI VÙNG KYUSHU, KANTO

TUYỂN 2 KỸ SƯ ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI VÙNG KYUSHU, KANTO

Ngày Đăng : 16/09/2020 - 2:37 PM
Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành điện, tiếng Nhật N5 trở lên. Lương tối thiểu: 15 -20 MAN/THÁNG (chưa tính tăng ca chưa trừ chi phí). Phụ cấp nhà ở (3-4 man/tháng). Làm công việc thi công điện ở các trường học, nhà máy, tòa nhà (Chi tiết trao..

7

TUYỂN 1 KỸ SƯ CƠ KHÍ  LÀM VIỆC TẠI NAGOYA

TUYỂN 1 KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI NAGOYA

Ngày Đăng : 10/09/2020 - 4:09 PM
Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành Cơ khí, tiếng Nhật N3 trở lên. Lương cơ bản: 18 MAN/THÁNG. Làm công việc Đúc nóng (Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn).

13

TUYỂN 2 KỸ SƯ CƠ KHÍ  LÀM VIỆC TẠI NAGOYA

TUYỂN 2 KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI NAGOYA

Ngày Đăng : 06/08/2020 - 9:36 AM
Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành Cơ khí, tiếng Nhật >N4 trở lên. Lương cơ bản: 18 MAN/THÁNG. Làm công việc Đúc nóng (Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn).

68

TUYỂN 1 KỸ SƯ Ô TÔ LÀM VIỆC TẠI FUKUOKA

TUYỂN 1 KỸ SƯ Ô TÔ LÀM VIỆC TẠI FUKUOKA

Ngày Đăng : 03/08/2020 - 10:00 AM
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành ô tô, tiếng Nhật phỏng vấn N5 trở lên. Lương cơ bản: 19 MAN/THÁNG (Chưa tính tăng ca). Làm công việc liên quan đến chuyên ngành ô tô (Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn).

89

TUYỂN 2 KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN TỬ LÀM VIỆC TẠI OSAKA

TUYỂN 2 KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN TỬ LÀM VIỆC TẠI OSAKA

Ngày Đăng : 05/06/2020 - 2:22 PM
Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành Cơ khí, điện, tiếng Nhật phỏng vấn N5 trở lên. Lương cơ bản: 18 MAN/THÁNG. Làm công việc mài kiểm tra sản phẩm đánh bóng sau gia công (Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn).

106

TUYỂN 2 KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN TỬ LÀM VIỆC TẠI KYOTO

TUYỂN 2 KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN TỬ LÀM VIỆC TẠI KYOTO

Ngày Đăng : 03/06/2020 - 1:52 PM
Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành Cơ khí, điện tử, tiếng Nhật phỏng vấn N5 trở lên. Lương cơ bản: 909 yên/h, trợ cấp nhà 1 man, chuyên cần 2 man, công trực tiếp. Làm công việc quản lý sản xuất, quản lý lưu kho, làm việc tại nơi chế tạo,..

164

TUYỂN 2 KỸ SƯ  XÂY DỰNG HOẶC CÁC NGÀNH KỸ THUẬT LÀM VIỆC TẠI GIFU

TUYỂN 2 KỸ SƯ XÂY DỰNG HOẶC CÁC NGÀNH KỸ THUẬT LÀM VIỆC TẠI GIFU

Ngày Đăng : 14/05/2020 - 8:28 AM
Cần tuyển các bạn tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành kỹ thuật, tiếng Nhật phỏng vấn > N5 (đối với ngành xây dựng), N4 trở lên đối với các ngành khác. Lương cơ bản 1.050 yên/giờ (chưa tính tăng ca). Làm trong xưởng, liên quan tới..

229

TUYỂN 2 KỸ SƯ  XÂY DỰNG HOẶC CÁC NGÀNH KỸ THUẬT LÀM VIỆC TẠI GIFU

TUYỂN 2 KỸ SƯ XÂY DỰNG HOẶC CÁC NGÀNH KỸ THUẬT LÀM VIỆC TẠI GIFU

Ngày Đăng : 16/04/2020 - 10:11 AM
Cần tuyển các bạn tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành kỹ thuật, tiếng Nhật phỏng vấn > N5 (đối với ngành xây dựng), N4 trở lên đối với các ngành khác. Lương cơ bản 1.050 yên/giờ (chưa tính tăng ca). Làm trong xưởng, liên quan tới..

290

TUYỂN 2 KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN, XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA

TUYỂN 2 KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN, XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI OSAKA

Ngày Đăng : 11/04/2020 - 9:54 AM
Cần tuyển các bạn tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành cơ khí, điện, xây dựng, tiếng Nhật phỏng vấn tương đương N5. Lương cơ bản 1,030 yên/giờ. Làm các công việc liên quan đến Lắp ráp máy bơm cho hãng Daikin, sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

214

TUYỂN 4 KỸ SƯ ĐIỆN, XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI  FUKUSHIMA

TUYỂN 4 KỸ SƯ ĐIỆN, XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI FUKUSHIMA

Ngày Đăng : 11/04/2020 - 9:44 AM
Cần tuyển các bạn tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành Điện, xây dựng, tiếng Nhật phỏng vấn tương đương N5. Lương cơ bản 22man/tháng. Làm công việc lắp pin năng lượng mặt trời, chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

143

Đăng ký đi Nhật

Xuất khẩu lao động

Du học

Khu vực

Thời gian du hoc

Họ và tên

Số điện thoại

Email