Trung tâm du học Nhật Bản - Sei Jin Vinacorp


THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

TUYỂN THÊM 3 KTV NGÀNH  CƠ KHÍ TẠI OSAKA

TUYỂN THÊM 3 KTV NGÀNH CƠ KHÍ TẠI OSAKA

Ngày Đăng : 19/11/2020 - 1:17 PM
Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành Cơ khí, tiếng Nhật N4 trở lên . Lương cơ bản: 18 MAN/THÁNG. Công việc: Làm công việc liên quan đến máy cắt khoan tiện (Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn)

9

TUYỂN 3 KTV NGÀNH  NÔNG NGHIỆP, CHĂN NUÔI, CƠ KHÍ, ĐIỆN... TẠI CHIBA

TUYỂN 3 KTV NGÀNH NÔNG NGHIỆP, CHĂN NUÔI, CƠ KHÍ, ĐIỆN... TẠI CHIBA

Ngày Đăng : 10/11/2020 - 3:56 PM
Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành nông nghiệp, chăn nuôi, Cơ khí, điện,... tiếng Nhật sơ sơ (Chưa biết tiếng công ty sẽ đào tạo). Lương cơ bản: 18 MAN/THÁNG. Công việc: Làm trong trang trại gà (có thể làm tổng hợp các việc chân tay, máy móc, văn..

23

TUYỂN THÊM 3 KTV NGÀNH  CƠ KHÍ TẠI KOBE

TUYỂN THÊM 3 KTV NGÀNH CƠ KHÍ TẠI KOBE

Ngày Đăng : 10/11/2020 - 3:47 PM
Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành Cơ khí, tiếng Nhật N5 trở lên (ưu tiên có kinh nghiệm NC). Lương cơ bản: 18 MAN/THÁNG. Công việc:Làm về gia công cơ khí, vận hành NC

23

TUYỂN 3 KTV NGÀNH  CƠ KHÍ TẠI KOBE

TUYỂN 3 KTV NGÀNH CƠ KHÍ TẠI KOBE

Ngày Đăng : 21/10/2020 - 3:29 PM
Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành Cơ khí, tiếng Nhật N5 trở lên. Có kinh nghiệm NC. Lương cơ bản: 18 MAN/THÁNG. Công việc:Làm về gia công cơ khí

42

TUYỂN 5 KTV NGÀNH CƠ KHÍ, ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI CÁC CÁC KHU VỰC LÂN CẬN OSAKA, GIFU, SHIMANE

TUYỂN 5 KTV NGÀNH CƠ KHÍ, ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI CÁC CÁC KHU VỰC LÂN CẬN OSAKA, GIFU, SHIMANE

Ngày Đăng : 15/10/2020 - 9:53 AM
Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành Cơ khí, Điện tiếng Nhật N4 trở lên. Lương cơ bản: 18 MAN/THÁNG. Công việc: Làm trong xưởng liên quan đến ngành cơ khí, điện.

62

TUYỂN 3  KTV NGÀNH ĐIỆN, XÂY DỰNG VÀ CÁC NGÀNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỆN  LÀM VIỆC TẠI VÙNG KANTO (Đợt 3)

TUYỂN 3 KTV NGÀNH ĐIỆN, XÂY DỰNG VÀ CÁC NGÀNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI VÙNG KANTO (Đợt 3)

Ngày Đăng : 08/10/2020 - 2:22 PM
Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành điện, xây dựng, điện công nghiệp/điện dân dụng và các ngành liên quan đến điện. Tiếng Nhật N5 trở lên. Lương 18MAN/THÁNG (chưa tính tăng ca chưa trừ chi phí). Phụ cấp nhà ở (3-4 man/tháng). Làm công việc thi..

81

TUYỂN 2 KTV NGÀNH  ĐIỆN CÔNG NGHIỆP/ĐIỆN DÂN DỤNG TẠI SAKAI OSAKA

TUYỂN 2 KTV NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP/ĐIỆN DÂN DỤNG TẠI SAKAI OSAKA

Ngày Đăng : 30/09/2020 - 10:11 AM
Yêu cầu: - Là tts về nước - Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành điện và các ngành liên quan đến kỹ thuật - Tiếng Nhật N4 trở lên. - Lương 23.5 man/tháng - Biết hàn và sơn tĩnh điện/sơn tích điện - Công việc: Lắp đặt hệ thống điện dân dụng..

72

TUYỂN THÊM 2 KTV NGÀNH ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI VÙNG KYUSHU, KANTO

TUYỂN THÊM 2 KTV NGÀNH ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI VÙNG KYUSHU, KANTO

Ngày Đăng : 30/09/2020 - 10:06 AM
Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành điện và các chuyên ngành khác liên quan đến kỹ thuật, tiếng Nhật N5 trở lên. Lương tối thiểu: 15 -20 MAN/THÁNG (chưa tính tăng ca chưa trừ chi phí). Phụ cấp nhà ở (3-4 man/tháng). Làm công việc thi công điện ở..

30

TUYỂN 3 KỸ SƯ Ô TÔ, CƠ KHÍ Ô TÔ, CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC, CƠ ĐIỆN TỬ LÀM VIỆC TẠI FUKUI KEN, TSURUGA SHI

TUYỂN 3 KỸ SƯ Ô TÔ, CƠ KHÍ Ô TÔ, CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC, CƠ ĐIỆN TỬ LÀM VIỆC TẠI FUKUI KEN, TSURUGA SHI

Ngày Đăng : 16/09/2020 - 2:37 PM
Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành Ô tô, cơ khí ô tô, cơ khí động lực, cơ điện tử, tiếng Nhật N5 trở lên. Từ 18,5 man/tháng (bao gồm trợ cấp chuyên nghiệp : 3,5 man) (chưa tính tăng ca chưa trừ chi phí). Làm công việc: Bảo dưỡng và kiểm tra tổng..

88

TUYỂN 1 KỸ SƯ CƠ KHÍ  LÀM VIỆC TẠI NAGOYA

TUYỂN 1 KỸ SƯ CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI NAGOYA

Ngày Đăng : 10/09/2020 - 4:09 PM
Yêu cầu: tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành Cơ khí, tiếng Nhật N3 trở lên. Lương cơ bản: 18 MAN/THÁNG. Làm công việc Đúc nóng (Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn).

79

Đăng ký đi Nhật

Xuất khẩu lao động

Du học

Khu vực

Thời gian du hoc

Họ và tên

Số điện thoại

Email