Trung tâm du học Nhật Bản - Sei Jin Vinacorp


THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

TUYỂN 3 KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN TỬ LÀM TẠI TOCHIGI

TUYỂN 3 KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN TỬ LÀM TẠI TOCHIGI

Ngày Đăng : 25/01/2019 - 2:22 PM
Cần tuyển các bạn tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành cơ khí, điệN, tiếng Nhật khi phỏng vấn tương đương N5. Lương cơ bản: 1200 Yên/h...Làm các công việc trong nhà xưởng liên quan đến vận hành máy, chịu khó, siêng năng

964

TUYỂN 3 KỸ SƯ HÀN LÀM VIỆC TẠI YAMAGUCHI KEN

TUYỂN 3 KỸ SƯ HÀN LÀM VIỆC TẠI YAMAGUCHI KEN

Ngày Đăng : 25/01/2019 - 2:04 PM
Cần tuyển các bạn tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành cơ khí, điện, xây dựng, tiếng Nhật khi phỏng vấn tương đương N5. Lương cơ bản: 20 man/tháng...Làm các công việc ở xưởng đóng tàu, lắp đặt đường ống rồi hàn lại với nhau và làm một số công..

266

TUYỂN 20 - 30 KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, IT...LÀM VIỆC TẠI TOKYO HOẶC OSAKA

TUYỂN 20 - 30 KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, IT...LÀM VIỆC TẠI TOKYO HOẶC OSAKA

Ngày Đăng : 26/12/2018 - 9:44 AM
Cần tuyển các bạn tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành cơ khí, điện,IT....các ngành liên quan đến kỹ thuật, tiếng Nhật khi phỏng vấn tương đương N5. Lương cơ bản: 19,1 man/tháng..Làm các công việc trong nhà xưởng liên qua đến ô tô hoặc làm các công việc..

1196

TUYỂN 3 - 5 KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN, IT...LÀM VIỆC TẠI SHIMANEKEN

TUYỂN 3 - 5 KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN, IT...LÀM VIỆC TẠI SHIMANEKEN

Ngày Đăng : 26/12/2018 - 9:19 AM
Cần tuyển các bạn tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành cơ khí, điện,IT...., tiếng Nhật từ N5 trở lên (chưa biết tiếng công ty sẽ đào tạo), lương cơ bản 1,100 yên/h...Làm các công việc trong xưởng sản xuất sản phẩm nhựa.

848

TUYỂN 30 KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN...LÀM VIỆC TẠI SHIGA

TUYỂN 30 KỸ SƯ CƠ KHÍ, ĐIỆN...LÀM VIỆC TẠI SHIGA

Ngày Đăng : 10/12/2018 - 4:58 PM
Cần tuyển các bạn tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành cơ khí, điện...và các ngành liên quan, tiếng Nhật từ N5 trở lên (chưa biết tiếng công ty sẽ đào tạo), lương cơ bản 1,100 yên/h...Làm các công việc trong nhà xưởng liên quan đến lắp ráp linh kiện xe ô..

1114

TUYỂN 2 NAM KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY XỬ LÝ THỨC ĂN GIA SÚC LÀM VIỆC TẠI FUKUOKA

TUYỂN 2 NAM KỸ SƯ VẬN HÀNH MÁY XỬ LÝ THỨC ĂN GIA SÚC LÀM VIỆC TẠI FUKUOKA

Ngày Đăng : 07/12/2018 - 4:31 PM
Cần tuyển các bạn tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành cơ khí, hóa...và các ngành liên quan đến nông lâm nghiệp, tiếng Nhật từ N5 trở lên, lương 18man/tháng...Làm vận hành máy xử lý thức ăn gia súc.

874

TUYỂN 3-5 NAM KỸ SƯ LÀM TẠI  HYOGOKEN  KHU VỰC  KAKOGAWA

TUYỂN 3-5 NAM KỸ SƯ LÀM TẠI HYOGOKEN KHU VỰC KAKOGAWA

Ngày Đăng : 22/11/2018 - 4:57 PM
Cần tuyển các bạn tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành Cơ khí, điện, điện tử,xây dựng,...(Tất cả các ngành thuộc khối kỹ thuật). không biết tiếng Nhật công ty sẽ đào tạo. lương cơ bản 1,200 yên/giờ. Làm các công việc: Cắt thép khối bằng máy cắt..

977

TUYỂN 3 KỸ SƯ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI SHIGA

TUYỂN 3 KỸ SƯ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI SHIGA

Ngày Đăng : 22/11/2018 - 8:32 AM
Cần tuyển các bạn tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành Xây dựng và các ngành liên quan... không biết tiếng Nhật công ty sẽ đào tạo. lương từ 17,6man/tháng chưa tính tăng ca. Làm các công việc liên quan đến phá dỡ tòa nhà và nhà ở.

989

TUYỂN 7 KỸ SƯ NAM VÀ 1 KỸ SƯ NỮ LÀM VIỆC TẠI OKAYAMA

TUYỂN 7 KỸ SƯ NAM VÀ 1 KỸ SƯ NỮ LÀM VIỆC TẠI OKAYAMA

Ngày Đăng : 12/11/2018 - 3:48 PM
Cần tuyển các bạn tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành Cơ khí, điện, điện tử, xây dựng... không biết tiếng Nhật công ty sẽ đào tạo. lương khoảng 1.100 -1.200 yên/h, làm cho công ty haken. các công việc cụ thể: 1. Cần 3 Nam làm các công việc liên quan đến..

1195

TUYỂN 2 KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI KOBE

TUYỂN 2 KỸ SƯ LÀM VIỆC TẠI KOBE

Ngày Đăng : 12/11/2018 - 3:19 PM
Cần tuyển các bạn tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chính quy chuyên ngành Cơ khí, điện, điện tử, xây dựng... không biết tiếng Nhật công ty sẽ đào tạo. lương từ 18man/tháng trở lên. Làm các công việc liên quan đến thi công, lắp đặt hệ thống báo cháy...

964

Đăng ký đi Nhật

Xuất khẩu lao động

Du học

Khu vực

Thời gian du hoc

Họ và tên

Số điện thoại

Email