Trung tâm du học Nhật Bản - Sei Jin Vinacorp


Cảm nhận khách hàng

Bạn Võ Thị Lý

Bạn Võ Thị Lý

Ngày Đăng : 27/09/2016 - 9:31 AM
Đây là cảm tưởng của một bạn sau khi đậu visa du học " Sau 3 năm hoàn thành khoá chuyển giao nguồn nhân lực giữa VN và NB, tôi về lại VN nhưng với sự khó khăn về kinh tế tại VN hiện tại thì tôi nhận thấy khả năng của mình vẫn chưa thể hoà nhập được.

946

Đăng ký đi Nhật

Xuất khẩu lao động

Du học

Khu vực

Thời gian du hoc

Họ và tên

Số điện thoại

Email