THU NHẬP


THU NHẬP

Những Lợi ích vô hình nhưng vô giá khi đi làm thêm

Những Lợi ích vô hình nhưng vô giá khi đi làm thêm

Ngày Đăng : 29/09/2016 - 9:08 AM
Làm thêm tại Nhật Bản là vấn đề được hầu hết các bạn quan tâm đến du học đều nhắc tới. Có khoảng 75% du học sinh đang đi làm thêm ở Nhật Bản. Để trang trải một số chi phí sinh hoạt chi tiêu, các sinh viên du học Nhật Bản thường tìm kiếm một công việc làm thêm..

2292

Đăng ký đi Nhật

Xuất khẩu lao động

Du học

Khu vực

Thời gian du hoc

Họ và tên

Số điện thoại

Email