NHỮNG KHÓ KHĂN


NHỮNG KHÓ KHĂN

Những điểm cần lưu ý về vấn đề làm thêm

Những điểm cần lưu ý về vấn đề làm thêm

Ngày Đăng : 28/09/2016 - 6:18 PM
Để được đi làm thêm cần phải có được sự cho phép của cục quản lý xuất nhập cảnh được gọi là được phép làm hoạt động khác ngoài việc học. Theo quy định của một số trường tại Nhật Bản, học viên phải ưu tiên cho việc học và để làm quen với cuộc sống..

2540

Đăng ký đi Nhật

Xuất khẩu lao động

Du học

Khu vực

Thời gian du hoc

Họ và tên

Số điện thoại

Email